Rólunk

Főoldal
Élre vasalva I.

...avagy milyen késeket használunk mi, Bozótmívesek

PROLÓGUS

Szerencsésnek mondhatja magát az, aki ma is az annak idején elsőként kiválasztott, megvásárolt, kipróbált és bevált késével járja az erdőt. Feltehetőleg vagy saját hozzáértésének, vagy mások tapasztalati tanácsainak köszönhetően jól döntött. Azonban nem vagyunk ezzel mindannyian így. E sorok írója is elkövette a klasszikus hibát: első látásra gyúlt szerelemből, követve a Hollywood-i trendet, vásárolt egy bazi nagy, nehéz, fekete pengéjű "Rambo-kést", mert ugye a túléléshez az dukál. Aztán, ahogy telt-múlt az idő világossá vált, hogy a Rambo kés öltöztet ugyan, de bushcrafthoz 25 cm-es pengehosszúságú kést használni olyan, mint vasvillával makarónit burkolni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sokan gondolhatjátok most: Jó, jó! De akkor milyen a jó bozótmíves kés?
Milyen szempontok alapján dönthető ez el?


Elsőként két gondolat, ha úgy tetszik alapvetés:

 1. A bozótmíves számára a kés elsősorban szerszám, nem fegyver!
 2. Ha késed van, mindened van!


Fontos kihangsúlyozni, hogy a cikkben foglalt kiválasztási szempontok mind e két tételnek rendelődnek alá és saját gyakorlati tapasztalatainkon alapulnak. Nem egyetlen általános sablont kívánunk meghatározni, amely ha illeszkedik az olvasó által kiszemelt késre, akkor az a kés a Bozótmívesek ajánlásával bátran megvásárolható, hanem a kés fő részeit és fő tartozékát, a tokot górcső alá véve bemutatjuk, hogy az adott résznek milyen gyakorlati és biztonsági kívánalmakat kell kielégítenie, annak érdekében, hogy összességében az egy használati szempontból kiváló bozótmíves/erdőjáró késsé álljon össze.

Apropó kés részei! Ahhoz, hogy a cikkben írtak a lehető legérthetőbbek legyenek, álljon itt egy kép, mely bemutatja a kés részeinek általunk használt elnevezéseit.

kés részei


Akkor – ahogyan a sebészek mondják - vágjunk bele!

MARKOLAT

Elsődleges elvárás vele szemben a kényelmes, biztonságos és stabil fogás, mely a következők függvénye:

Méret

 • Túl rövid markolat: Bizonytalan, gyenge fogást eredményez.
 • Túl hosszú, a marokból kilógó markolat: A marokból kilógó markolatvég pl. a ruházatban elakadva a pengét váratlanul, hirtelen módon, veszélyes irányba perdítheti.


Mindkét szituáció magas baleseti kockázatot hordoz magában, amely különösen erdei használat esetén nem hagyható figyelmen kívül.

Ideális markolathossz esetén a kést tartó kéz kisujja a "sólyom", a "vánkos", illetőleg a markolatgomb tövénél, vagy a markolatvég előtt kb. 1 cm-rel pihen.

Ideális markolathossz

Ideális markolathossz

 

Keresztmetszet

Legideálisabb az ovális vagy lekerekített sarkú téglalap keresztmetszetű markolat. E formák illeszkednek leginkább a marokba, kitöltik azt, ezáltal a fogás biztonságos, hosszútávon kevésbé fárasztó a kéznek.

Kerülendő:

 • egyrészt a kör keresztmetszet, mivel a kés könnyebben elfordulhat a marokban. Keresztmetszete folytán erősebben kell szorítani, mint az ideálisnak jelölt profilú markolatokat, amely hosszas faragási munkánál előbb eredményezi a kéz kifáradását. A kést tartó kéz kifáradása pedig szintén balesetveszélyt hordoz magában.
 • másrészt a túlságosan sarkos téglalap kialakítású és/vagy vékony markolat, melynek élei vághatják a tenyeret, így fájdalmas, kényelmetlen fogást biztosít. Ez ugyancsak balesetek eredője lehet.

 

Kör keresztmetszerű kés
Kör keresztmetszetű, fém markolat. Nem ideális, sőt…(Fotó: randallknives.com)

Sarkos markolat
Ezzel a markolattal kifaragni egy tűzfúró cájgot…(Fotó: knifecenter.com)

 


Forma/kialakítás

A megfelelő kialakítású markolat:

 • marokba simuló, annak vonalát követő, ergonomikus tervezésű;
 • megfelelő anyagból készült;
 • ujjvédővel ellátott;
 • legfeljebb egy, a markolaton elhelyezett ujjbarázdát tartalmaz;
 • markolatvége "sólyomban", "vánkosban", illetőleg markolatgombban végződik, de legalábbis kiszélesedik;
 • magában rejt egy furatot is markolatszíj rögzítéséhez.


Elegendő, ha ujjvédő csak a markolat vágóél felőli oldalán van kialakítva. A markolatot a vágóél és a pengehát irányába is lezáró ujjvédőnek, illetőleg keresztvasnak elsősorban az erőteljes döfésre tervezett, főként katonai rendeltetésű késeken van létjogosultsága, erdei használat során nincs. A szikravető pengeháttal történő működtetése során az ujjvédő vagy keresztvas pengehát felé törő nyúlványa kifejezetten útban van. Előzőeken túl a sötétben, vagy látótéren kívül megfogott kés helyzetéről a „kétnyúlványú” ujjvédő/keresztvas nem informál, míg ha a késünkön csak a vágóél irányában található ujjvédő, már megfogáskor tudjuk, hogy merre néz a kés éle.

Az ujjvédőnek szükségtelen a markolatot fogó kéz mutatóujján túlnyúlnia, egyrészt mert az ennél mélyebbre nyúló ujjvédő egyes szituációkban akadályoz, útban van, másrészt a mutatóujjat kellően megtámasztó – rövidebb – ujjvédő is tökéletesen megakadályozza a kéz pengére csúszását.

Ujjvédő hiánya

Az ujjvédő teljes hiánya. Ezt inkább ne! (Fotó: knifecenter.com)

Kétirányú keresztvas
Kétirányú keresztvas. Szükségtelen. (Fotó: knifecenter.com)


Optimáis újjvédő
Megbízható, optimális ujjvédő. (Fotó: kalandorbazar.hu)

Egyes gyártók a markolat hasán, némely esetben a pengető acéljába marva (is) markáns ujjbarázdákat képeznek ki a késen a fogás javítása céljából.

Az ujjbarázdák kétségtelen előnye, hogy a késfogást erősítik, továbbá a kéz késről hossztengely irányban történő lecsúszását hatékonyan gátolják. Előzőeken túl harciasabb megjelenést kölcsönöznek a késnek, mint egy kecses ívű hassal bíró markolat.

Hátrányként az alábbiak említhetők:

 • A kezet egy meghatározott fogásmódba kényszeríti.
 • A kényszerített fogásmód miatt a kés fogásmódbeli sokoldalúsága csökken.
 • Ha az elvégzendő feladat olyan késtartást kíván meg, melyhez arra van szükség, hogy az ujjbarázdák csúcsai a tenyér felé nézzenek, a fogás kényelmetlen; túl hegyes barázdacsúcsok, illetőleg hosszantartó munkavégzés esetén fájdalmas is lehet.
 • Ha a fogó kéz releváns paraméterei nem igazodnak az ujjbarázdákhoz a késfogás kényelmetlen, biztossága csökken.
 • Sérülés esetén az ujjbarázdákkal tagolt markolathéjak házi reprodukciója (amennyiben ez egyáltalán lehetséges) körülményesebb, mint egy "normál" markolathéjé.
 • A pengető acéljába mart ujjbarázda fájdalmassá teheti a fogást; nem kellő mélységű kidolgozás esetén jelentősen növeli az ujj élre csúszásának veszélyét; a túl mély bemarás pedig gyengíti a pengét.    

 

Veszélyes barázda
Egy veszélyes ujjbarázda és bántóan erőteljes társai. (Fotó: knifecenter.com)

Sekély barázda
A vágóélhez veszélyesen közel elhelyezett, nem túl mély ujjbarázda. (Fotó: kesedenyollo.com)


Túl mély ujjvédő barázda
Túl mély, a kést gyengítő ujjbarázda. (Fotó: bladeplay.com)Tapasztalataink szerint a késre bőven elég egyetlen, a markolat tövénél elhelyezett, kellően gömbölyített kontúrokkal rendelkező, a markolaton egyfajta ujjvédőt is létesítő barázda. Ez esetben a barázda a markolat azon részén helyezkedik el, ahol a mutató és hüvelykujjak "gyűrűje" révén a legerősebb a fogás. A lágy ívekkel rendelkező ujjbarázda csúcsai a tenyér felé fordulva sem eredményeznek fájdalmas, kényelmetlen fogást. Az említett jellegű ujjbarázda, főként a markolatvég felé vékonyodó markolatok esetében bír kiemelt jelentőséggel, mivel ezeknél átveszi a sólyom/vánkos/markolatgomb alább említésre kerülő biztosító funkcióját.

Optimális barázda
Optimális méretű, elhelyezésű és kialakítású ujjbarázda. (Fotó: kalandorbazar.hu)

A "sólyom", a "vánkos" és a markolatgomb, az őket megelőző markolatszakasznál szélesebb kialakítású, a markolatra kulcsolódó kisujjra támaszkodva, a fogás erősítésével hivatottak megakadályozni a kés kézből való vétlen kiejtését, kirepülését, kicsúszását.

Sólyom
(Fotó: kalandorbazar.hu)

Sólyom közeli
Az alakja leginkább egy madár fejéhez hasonlít... innen az elnevezés: Sólyom

Vánkos fej
(Fotó: kalandorbazar.hu)

Markolatgomb
(Fotó: kalandorbazar.hu)

A "sólyom", a „vánkos” vagy a markolatgomb mutatóujjal történő körülfogásával létrehozható egy olyan késfogás, amely szükség esetén a viszonylag könnyű, rövid pengéjű késeket is alkalmassá teszi különféle, sújtással kivitelezett munkálatok elvégzésére is.Figyelem! Amennyiben szükségessé válik ezt a technikát igen körültekintően, lehetőleg csuklószíjas biztosítás mellett alkalmazzuk! Fáradt kézzel vagy figyelmetlenül, komolytalanul végrehajtott sújtó mozdulatok során a gyengén fogó mutatóujj szorításából kiszabadulva elrepülő kés jó esetben csak elveszik, rossz esetben sérülést okozhat.

Hasznos, ha a markolat egy benne elhelyezett furat révén alkalmas a csukló- vagy markolatszíj befogadására. A csuklószíj a – bozótmíves famunkák során szinte soha nem alkalmazott – vállból végzett sújtó mozdulatok alkalmával szintén a kés kézből való kirepülését gátolja meg. Előzőeken túl a markolaton átmenő furat további rögzítési lehetőséget biztosít egy olyan kisebb eszköz, tárgy számára, amely végszükségben életmentő lehet. De felerősíthetünk ide valamilyen rikító színezetű kelléket is, amely az esetlegesen földön heverő/földre ejtett kés megtalálását teszi gyorsabbá. 

Csuklószíj

szikravető

Never lost

 

Ugyancsak nem elengedhetetlenül fontos, de mindenképp előnyös, ha a markolat ujjvédő felőli pereme részben vagy teljesen a pengetőre simul, vagy ott a hüvelykujj feltámasztását szolgáló félteknő formájú mélyedés található. Az ilyetén kialakítású markolat az ún. erővágásnál alkalmazott késfogás létesítésénél hasznos. Ebben az esetben ugyanis a pengetükör felénk, az él pedig – kezességtől függően – jobb vagy bal irányba néz. E fogás stabilizálásánál játszik fontos szerepet a markolat lapjára támaszkodó hüvelykpárna. Értelemszerűen, minél közelebb esik egymáshoz a hüvelykujjpárna és a pengetükör síkja, annál erőteljesebb a stabilizáció, ami ennél a nagy erőkifejtéssel végzett vágásnál nélkülözhetetlen.

Félteknő

Innovatív félteknő a BCNW-01 késen. Egyelőre kevés markolaton találkozni vele.
(Fotó: pig-monkey.com)Anyag/felület
 
A markolat anyagával és felületével kapcsolatban célszerűbb, ha azt írjuk le, hogy milyen NE legyen. Kerülendők a fémből vagy túlzottan kemény, tükörsima felületű egyéb anyagokból készített markolatok.

A fém markolat téli időben túlzottan hideg, illetőleg a fém felületén kialakított – fogást segítő – érdesítés "bánthatja" a kezet, ezen kívül korántsem biztos, hogy jó "tapadást" biztosít. Szerencsére bozótmíves vonatkozásban a fém markolatú kések egyéb szempontokból is figyelmen kívül hagyandók.

A túlzottan kemény, rideg anyagokból készült, tükörsima felületű markolatokkal szembeni elsődleges aggály, hogy ergonomikus kialakításán túl, a markolat – sima felülete révén – egyéb módon nem segíti a fogást, nedvesen, zsírosan a kézből "kiforoghat". A rideg markolathéjak ezen felül sérülékenyek is, kevésbé állnak ellen a fizikai behatásoknak. E markolattípus anyagának előállítási technológiájából és az e technológiában rejlő variációs lehetőségekből adódóan számtalan tetszetős színezetű kivitelben készülnek. Ne dőljetek be a csiricsáré színű markolatoknak. Ez gyűjtők számára lehet szempont, de aki nem a vitrinbe vásárol annak nem. 

Az említett markolatanyagokon kívüli matériákból készült markolatok kiválasztása ízlés dolga, és ízlés dolgában nem lehet vitatkozni. Az alábbiakban az általunk használt kések leggyakoribb markolatanyagainak, valamint a késgyártók által legsűrűbben alkalmazott markolatanyagok jellemzése olvasható.

Gumi/műgumi

 • Rugalmasságánál fogva kevésbé sérülékeny.
 • Ugyancsak rugalmassága révén más markolatanyagokhoz képest hatékonyabban nyeli el a kézhez, csuklóhoz eljutó vibráció egy részét.
 • Hideg időben sem dermesztő a fogása.
 • Erőteljes bordázottság, mintázottság, érdesítettség mellett sem bántja a kezet, ujjakat.
 • Könnyen tisztántartható.
 • Vegyi anyagoknak jól, hőnek mérsékelten ellenáll.
 • Ha túl puha gumikeverékből készült a markolat, előfordulhat, hogy néhány évi erős igénybevétel melletti használat után kissé elválik a benne futó markolattüskétől, ezért igényli az ez irányú figyelmet.
 • Amennyiben a gyárilag markolattüskére sütött és/vagy ragasztott markolat durván sérül a javítása, pótlása nem lehetséges. (Ez persze valamennyi olyan késre igaz, amelynek markolata nem 2 db markolathéjból áll össze.)


Lágy műanyag

 • Fizikai behatásoknak jól ellenáll.
 • Szintén hatékony vibrációcsökkentő.
 • Hidegben sem dermesztő a fogása.
 • Már gyenge felületi érdesítés mellett is jó fogást biztosít.
 • Könnyen tisztántartható.
 • Hőnek kevésbé, vegyi anyagoknak jól ellenáll.
 • A gyárilag markolattüskére „öntött” markolat javítása, pótlása drasztikus sérülés esetén kizárt, illetőleg igen nehezen kivitelezhető.


Gumi/műanyag kombináció

E típus egyaránt jellemezhető a gumi és műanyag markolatanyagoknál leírtakkal.

Műgyanta/textil összetétel

 • Kevésbé rugalmas anyag, így az előzőekhez képest sérülékenysége nagyobb, vibrációcsökkentő képessége kisebb.
 • Hideg időben egy árnyalattal hűvösebb a fogásuk, mint a gumi, műanyag és ezek összetételéből álló markolatoknak.
 • Markáns bordázottság/mintázottság mellett kényelmetlen lehet a kéznek, az anyag jellegénél fogva azonban, mindössze felületileg érdesítve is nagyon jó fogást biztosít.
 • Könnyen tisztántartható.
 • Vegyi anyagoknak és hőnek egyaránt a legjobban ellenálló anyag.
 • Durva sérülés esetén, mind a markolatanyag, mind a markolathéjak előállíthatóak akár házilag is.


Fa

 • Szintén a kevésbé sérülékeny kategóriába tartozik.
 • Bár nem olyan rugalmas, mint a gumi, de hatékonyan csökkenti a vibrációt.
 • Hideg időben sem dermesztő a fogása.
 • Egyszerűen érdesítve is biztonságos fogást nyújt.
 • Tisztántartása fontos, figyelmet igényel.
 • Hővel, vegyi anyagokkal szembeni rezisztenciája kérdéses.
 • Egzotikus fából készítve megnövelheti a kés vételárát.
 • Amennyiben a fa markolathéjak megsérülnek, kellő szerszámozottsággal és egy kis hozzáértéssel a javítás, pótlás házilag is megoldható.


Nem feledkeztem meg az agancsról és a csontról sem, hiszen a fa mellett talán ez a legrégebben alkalmazott markolatanyag. Van létjogosultsága, hiszen a magyar arató, szalonnázó bicskák mai is hagyományosan agancs markolathéjakkal készülnek és az is tudni való, hogy amit a régi öregek kitaláltak annak mindig megvolt a jó oka. Mégis azt tanácsoljuk, legalább az első bozótmíves késed markolatának anyagát az előzőekben bemutatott anyagok valamelyikéből válaszd.

Markolattartály

Igen, igen... Rambonak is olyan kése volt, aminek a markolatába rengeteg hasznos holmi volt rejthető.
Egy kérdés:
Rambo Jánoson kívül tudsz még egy nevet mondani, aminek viselője markolattartályos kést használt?...Én sem! Nem véletlen!

A markolattartály a markolattüske rovására alakítható ki, aminek következtében a markolat mindössze kb. 1/3 rész markolattüskét fogad magába. A rövid markolattüske pedig gyenge kést eredményez. A feneség ott van az egészben, hogy a markolattartályos kések pengéi általában 13 cm hosszúság felett vannak, tehát többnyire „nagy kések”. Egy ilyen késsel az ember könnyen ragadtathatja magát olyan műveletekre, amit szegény markolattartállyal meggyengített jószág nem bír ki sérülés nélkül.

Előbbieken felül, ha valamely sérülés következtében a markolattartályt nem tudod kinyitni, akkor nem férsz hozzá az abba rejtett hasznos holmikhoz. Ha pedig nem tudod lezárni, amúgy is minden "kincsedet" zsebre kell vágnod…már amit nem veszítesz el időközben.

MarkolattartályBozótmíves felhasználásra célszerűbb olyan kést választani, amit nem gyengít markolattartály és inkább a tokja szerelhető fel néhány alapvető kellékkel. (Fotó: knifecenter.com)

Folytatása következik...

A cikkben szereplő - forrásmegjelölés nélküli - képek a szerző felvételei.